iDrift AS RSS Sidekart

Om oss


Nordtveit Vassverk SA
c/o Svenn Idar Nordtveit
Stølen
5646 Nordtveitgrend
tlf.: 948 81019
Org Nr.: 970548637
 

  • Nordtveit Vassverk SA er eit privatvassverk som forsyner husbruk, landbruk og næringsliv med drikkevann. Drifta er organisert etter samvirkeprinsippet
  • Forsyningsområdet er Nordtveitgrend,der leidningsnett er bygd ut frå vasskjelda Vetlavatnet.   NordtveitVassverk SA sitt leidningsnett er no digitalisert.
  • Nordtveit Vassverk SA har som formål å være ein stabil leverandør av godt drikkevann, etter gjeldane lovar og krav. Laget er underlagt kontroll av Mattilsynet, og er gjennom lov og forskrift pålagt ei rekke krav om drift og kvalitet.
  • Drifta skjer etter samvirkeprinsippet,der kvalitetsvatn skal leverast rimelegast mogeleg og på einsamfunnsnyttig måte.

Nordtveit Vassverk SA er organisert som'virksomhet med begrensa ansvar', og er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med org.nr.:970548637

 
Klikk på bilete for full storleik
 
 
  Tilbake

 
Samarbeidspartnere
iDrift AS
Om oss

Nordtveit Vassverk S/A

V/

Svenn Idar Nordtveit
5646 NordtveitgrendTlf: 94881019

E-post:
sin@herdekompositt.no